Rodzaje kominów systemowychSą to kominy stalowe i ceramiczne. Oba surowce cieszące się dużym wzięciem, ponieważ poza kominami, rynek jest przepełnione narzędziami, maszynami i elementami budowlanymi z nich wykonanymi. Każdy z nich cechują odmienne właściwości i metody obchodzenia się z nimi.

Czym jest stal?

Stal jest stopem żelaza z węglem. Jest to surowiec plastycznie obrobiony, ale też obrabialny cieplnie. Zawartość żelaza w tym surowcu jest zdecydowanie większa niż zawartość jakiegokolwiek innego pierwiastka. Zawartość węgla jest niższa niż 2%, ale zawiera również inne pierwiastki. Istnieje bardzo dużo różnych kryteriów podziału. Jest nim między innymi skład chemiczny, który pozwala nam podzielić stal na: niskostopową, wysokostopową, stopową oraz węglową (do której zaliczamy: stal nisko, średnio oraz wysokowęglową). Ważnym podziałem jest zastosowanie. Ze względu na nie wyróżniamy stal: konstrukcyjną, narzędziową oraz specjalną.

Jak stal powstaje?

Na początku ruda żelaza z dodatkami trafia do spiekalni, po czym w Wielkim Piecu wsad utworzony z rudy żelaza i innych dodatków zostaje przetopiony na surówkę. Surówka jest płynną mieszaniną węgla, żelaza oraz innych pierwiastków. Kształt tegoż pieca to dwa ścięte stożki, które są ze sobą połączone swymi podstawami. Wysokość jego może przekroczyć nawet 40 metrów. Przez zamykany otwór zwany gardzielą, zasypuję się wsad. Następnie przechodzimy do procesu konwektorowego. Surówkę przedmuchuje się tlenem o temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza. W ten sposób możemy bez problemu oddzielić surówkę od produktów niepożądanych, czyli na przykład żużlu i gazu wielkopiecowego. Po tym przeprowadza się ciągłe odlewanie i obróbkę plastyczną (jest nią np. walcowanie). Do stalowych wyrobów z wyjątkiem stalowych systemów kominowych zalicza się: pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, rury okrągłe, profile zamknięte bądź otwarte. Z zastosowania stali najbardziej znana jest dziedzina budownictwa. Na masową skalę wykorzystuje ten surowiec.