Liczysz na premię remontową? Zleć audytNa możliwość przeprowadzenia modernizacji budynku liczy na pewno wielu zarządców czy właścicieli nieruchomości. Mowa zwłaszcza o starszych obiektach, które czasami wręcz wymagają przeprowadzenia rozmaitych prac remontowych. Mogą one mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku, ale też na przykład na jego efektywność energetyczną. Okazuje się, że na tego rodzaju prace można uzyskać wsparcie. Wynosząca 15% kosztów przedsięwzięcia premia remontowa bez wątpienia jest w stanie ułatwić przeprowadzenie inwestycji.

Oferta nie tylko dla zarządców budynków

Na tego typu pomoc mogą liczyć zarządcy kamienic i innych obiektów, ale nie tylko. Zapewniana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia remontowa oferowana jest też spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu czy właścicielom budynków, które użytkowane są od ponad 20 lat. Dzięki temu można zdecydowanie poprawić stan obiektu, co na pewno ma wpływ na komfort użytkowników, między innymi termiczny. Uzyskane fundusze można bowiem przeznaczyć na przykład na termomodernizację. Niewątpliwie jest to istotny aspekt, który decyduje o wygodzie, oszczędnościach i ochronie środowiska.

http://jk-projekt.pl/blog/audyt-energetyczny-premia-remontowa/

Trzeba spełnić określone warunki

Wiek budynku, który ma być modernizowany, to jeden z warunków uzyskania premii. Do spełnienia są także inne. Mowa na przykład o konieczności zaciągnięcia kredytu na inwestycję. Wsparcie jest wówczas przeznaczone na spłacenie części zobowiązań. Warto jeszcze raz podkreślić, że premia remontowa wynosi 15% kosztów przedsięwzięcia.  Wysokość pożyczki musi pokryć co najmniej połowę nakładów na inwestycję, natomiast przysługująca premia musi być niższa niż kredyt. Nie można zapominać o jeszcze jednym kluczowym warunku. Aby uzyskać finansową pomoc, należy przeprowadzić audyt energetyczny, który umożliwi oszacowanie kosztów wykonania inwestycji i pozwoli na zaprezentowanie zakresu prac. Analiza dotyczy różnych kwestii, w tym konstrukcji, urządzeń oraz instalacji.