Komin z łaciny ca minusKomin najogólniej mówiąc, służy przenoszeniu spalin w przypadku komina spalinowego, a w przypadku komina wentylacyjnego przenoszeniu powietrza zużytego. Najprościej jest pionową konstrukcją budowlaną.

Podział kominów

Ze względu na funkcję, jaką pełnią wyróżniamy kominy: dymowe spalinowe oraz wentylacyjne. Kominy dymowe, czyli te do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem stałym. Spalinowe zaś to te, które odprowadzają spaliny z palenisk gazowych, a także opalanych paliwem płynnym. Kominy wentylacyjne dzieli się jeszcze na nawiewne i wyciągowe. Nawiewne dostarczają powietrze konieczne w spalaniu, a wyciągowe odprowadzają te zużyte. Różna konstrukcja obudowy zapewnia podział na jednowarstwowe i wielowarstwowe. Chodzi o to, że ściana przewodu może się składać z jednej lub wielu warstw. Podział ze względu na usytuowanie to wewnętrzny i zewnętrzny. Dość istotny jest charakter pracy kominów i mogą one pracować w mokrym trybie pracy, w suchym trybie pracy, w nadciśnieniu lub podciśnieniu. Wyróżniamy też kominy o ciągu naturalnym i sztucznym, ale także wolnostojące i wbudowane.

Najwyższe kominy wolnostojące

Najwyższy komin na świecie mierzy 419,7 metra i znajduje się w Jekybastuz. Najwyższy w Europie to komin w Słowenii o wysokości 360 metrów. Najwyższe kominy w Polsce są nieco niższe i zazwyczaj osiągają 300 metrów. Można takie znaleźć w: Rybniku, Jaworznie, Bełchatowie, Kozienicach oraz w Warszawie.

Komin systemowy w fabrykach

Szczególnie ważną funkcję pełni komin w fabrykach, które na dużą skalę zajmują się produkcją. Bez nich nie odbyłaby się żadna produkcja. Regularnie odprowadzane są gazy i dym oraz dostarczane jest świeże powietrze. Stanowią one niezbędny system wentylacyjny z pustakami wentylacyjnymi. W dzisiejszych czasach przywiązuje się do tego szczególną uwagę, ze względu na jakość produktu i warunki, w jakich funkcjonują pracownicy. Wszystko musi przebiegać zgodnie z zasadami BHP.