Jak wysoki powinien być komin?Nie ulega wątpliwości, że komin jest elementem budynku, który może stanowić dla niego największe zagrożenie. Jest to spowodowane faktem, że to właśnie w obrębie komina może dojść do samozapłonu, który spowoduje pożar. Jest to o wiele bardziej prawdopodobne niż, chociażby dojście do jakiegokolwiek zapłonu spowodowanego bezpośrednią usterką pieca lub kotła, a nawet kominka.

Dlatego też umiejętne wybudowanie komina jest tak istotne, a prawo budowlane poświęca temu zagadnieniu tak dużo miejsca. Firend systemy kominowe spełniają najwyższe kryteria bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co sprawia, że można je z powodzeniem stosować, jako alternatywne rozwiązania wobec tradycyjnych kominów murowanych. Firend kominy są dostosowane do wymagań technicznych związanych z wysokością kominów, których trzeba przestrzegać, aby uniknąć samozapłonu. Niedostatecznie wysoki dach może spowodować zajęcie się dachu ogniem, przez co sama wysokość komina jest jednym z elementów, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym budynku.

Wysokość komina wpływa także na ciąg w samym przewodzie kominowym, co również może wpływać na bezpieczeństwo. W przypadku zbyt niskiego komina może wystąpić trudność z wytworzeniem się odpowiedniego ciśnienia w przewodzie, przez co może nawet dojść do samozapłonu wewnątrz komina.

Jak wysoki powinien być komin?

Teoretyczna wysokość komina jest zależna od tego, w jakim budynku jest on wykorzystywany. W przypadku dachów płaskich lub posiadających minimalne nachylenie, komin powinien wystawać co najmniej ponad metr nad kalenicę. Producenci systemów kominowych dostosowują się do takich wymagań, przez co nie ma trudności ze znalezieniem odpowiednich konstrukcyjnie prefabrykatów. Stosując Firend systemy kominowe, trzeba brać pod uwagę również to, że projekt budowlany powinien przewidywać wszelkie przeszkody architektoniczne budynku, a jeśli bryła budowli tego wymaga, komin powinien być odpowiednio wyższy.